Demir Yolu

ST Lojistik, Türkiye'den Avrupa'nın tüm ülkelerine, Ortadoğu ülkelerine, Karadeniz ülkeleri ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerine, İran, Pakistan, Afganistan gibi Ortadoğu ve Orta Asya ülkelerine ve ya bu ülkelerden Türkiye'ye Uluslararası Demiryolu Kombine Taşımacılığı hizmetlerini sunmaktadır. Bu hizmetler güzergâha, yükün niteliklerine ve ya hedeflenen maliyet, teslim şekli, transit süreye bağlı olarak;

* Tam vagon taşımacılığı.

* Tren üstü konteyner taşımacılığı veya birden fazla taşıma modunun birlikte kullanıldığı (multimodal).

* Denizyolu Konteyner + Demiryolu Tam Vagon + Karayolu Tır kapı teslim.

* Karayolu TIR + Demiryolu Tam Vagon + Karayolu Tır kapı teslim taşıma hizmetlerini içermektedir.

Taşımalar, demiryolları idarelerine ait tüm açık, kapalı, silo vagonlar kullanılarak gerçekleştirilmektedir.